GEPLANT


Tworzymy dla Państwa stronę

 

www.polacywniemczech.de

 

pomyślane jako zbiór informacji  o działalności podmiotów gospodarczych, wolnych zawodów, środowisk artystycznych, instytucji,

 

fundacji, stowarzyszeń itp. jest próbą jak najpełniejszego i rzetelnego przedstawienia wizerunku współczesnych polskich środowisk w

 

Niemczech.

primi sui motori con e-max